assainisseur d'air lgfrisst biztonsgi adatlap 3

Environnement de production

Partenaire collaborateur

Biztonságtechnikai Adatlap (1907/2006/EK)- assainisseur d'air lgfrisst biztonsgi adatlap 3 ,7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Nincsenek adatok. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8. 8.1 Ellenőrzési paraméterek Levegő-hatásérték a munkahelyen: CAS-szám Anyag Típus mg/m3 ppm E/A szálak/m3 64-19-7 ecetsav TLV_HU10,0 -BIZTONSÁGI ADATLAP3.2. Keverékek Jegyezze meg, hogy a táblázat a tiszta formájukban előforduló alkotórészek ismert veszélyeit adja meg. Ezek a veszélyek csökkennek, vagy meg is szűnnek, ha más anygokkal keverik, vagy hígítják őket, lásd a 16d. szakaszt. Biztonsági adatlap ehhez Tork Toilet Seat Cleaner. 1 / 8. oldal Hungary (Hungarian)ABC Hungary

Ocean /profile/08109895697177145947 [email protected] Blogger 40 1 25 tag:bloggerom,1999:blog-7634933504945623164.post-9014606051010395595 ...

Biztonsági adatlap

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: ML - AC 78 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fémmegmunkáló folyadék ipari felhasználásra. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Profi-Oil Hungary Kft.

ABC Hungary

Ocean /profile/08109895697177145947 [email protected] Blogger 40 1 25 tag:bloggerom,1999:blog-7634933504945623164.post-9014606051010395595 ...

Biztonsági adatlap

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Cég neve GEL SAS BERTO AROLDO GROUP Cím VIA ENZO FERRARI N.1 Helység és állam 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIA tel: 0717827 fax: 0717808175 Az illetékes személy e-mail címe A biztonsági adatlapért felelős [email protected] 1.4. ...

BIZTONSÁGI ADATLAP

BIZTONSÁGI ADATLAP (A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Terméknév: Air-One Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte (gyártói): / …

ABC Hungary

Ocean /profile/08109895697177145947 [email protected] Blogger 40 1 25 tag:bloggerom,1999:blog-7634933504945623164.post-9014606051010395595 ...

BIZTONSÁGI ADATLAP

BIZTONSÁGI ADATLAP (a 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és a módosított 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerint)Termék: Motorbenzin E5 Oldal: 3/18 Változat: 1. Dátum: 2012. július 21.

Biztons ági Adatlap

Biztons ági Adatlap 1907/2006/EK szerint Felülvizsgálat dátuma:2015.03.26 Air Wick Pure aeroszol spray Verzió:1 Forraltbor Reck itt Be nck iser Kft 3 Kiegészítő címkeelemek (CLP) A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 °C feletti hőmérsékletnek, napfénynek,sugárzó

Biztonsági adatlap - Pannon-Mag

Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EK szabályozás szerint hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót felülvizsgálat dátuma: 2013. január 4. nyomtatás dátuma: 2013. január 4. Syngenta márkanév REGLONE AIR A1412H 3 / 11 oldal 5. TENNIVALÓK TŰZ ESETÉN Oltóanyagok Tűzoltóeszközök – kis …